Zaoberáme sa statikou a dynamikou nosných konštrukcií stavieb. Statické výpočty spracovávame podľa európskych noriem, eurokódov platných pre všetky riešené materiály nosných konštrukcií. Klienti môžu využiť naše služby v prípade plánovania novostavieb, ako aj pri rekonštrukciách a prestavbách existujúcich objektov.

TYPY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

 • projekty pre územné rozhodnutie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • realizačné projekty
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • statické posudky pre existujúce stavby
 • riešenie statických porúch a návrhy ich sanácií

TYPY STAVIEB A ICH ZMIEN:

 • novostavby
 • prestavby - rekonštrukcie, prístavby a nadstavby
 • stavebné úpravy

TYPY KONŠTRUKCIÍ:

 • železobetónové konštrukcie
 • oceľové konštrukcie
 • drevené konštrukcie
 • murované konštrukcie
 • kombinované a spriahnuté konštrukcie

TYPY OBJEKTOV:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne objekty
 • polyfunkčné objekty
 • objekty občianskej vybavenosti
 • priemyselné a hospodárske objekty
 • inžinierske a dopravné stavby