Projektová činnosť

ROK 2016 (len väčšieho charakteru)

 • Rozšírenie balkónov - Valová ulica v Piešťanoch
 • Rôzne posudky pre obnovu bytových domov (posudok kotvenia - ETICS, návrh zábradlia a kotvenia)
 • Železobetónová doska na antivibračnej rohoži vo výrobnej hale pod strojom - Emerson v Novom Meste nad Váhom
 • Rodinný dom v Piešťanoch - Maday
 • Projekt pre stavebné povolenie, rekonštrukcia telocvične na IX.ZŠ (návrh interiéru, zateplenie plochej strechy) - E.F.Scherera v Piešťanoch
 • Projekt pre stavebné povolenie, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na IX.ZŠ - E.F.Scherera v Piešťanoch
 • Projekt pre stavebné povolenie, zmena účelu z priestorov pre potreby ZŠ na materskú škôlku - Holubyho ulica v Piešťanoch
 • Projekt pre stavebné povolenie, obnova bytového domu, zlepšenie energetickej náročnosti bytového domu - Andreja Hlinku v Piešťanoch
 • Projekt pre stavebné povolenie, obnova bytového domu, zlepšenie energetickej náročnosti bytového domu - Drahovce
 • Projekt pre stavebné povolenie, obnova bytového domu, zlepšenie energetickej náročnosti bytového domu - Brigádnická ulica v Piešťanoch
 • Projekt pre stavebné povolenie, rekonštrukcia bytu, otvor do nosnej steny - Winterová ulica v Piešťanoch
 • a iné

ROK 2017 (len väčšieho charakteru)

 • Projekt pre stavebné povolenie, obnova bytového domu, zlepšenie energetickej náročnosti bytového domu - Brezová ulica v Piešťanoch
 • Projekt rekonštrukcie strešného plášťa, IX.ZŠ, E.F. Scherera 40 v Piešťanoch
 • Projekt obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Vážska 33 - 41 v Piešťanoch
 • Oceľová konštrukcia pre LED panel - statický návrh a posúdenie (Projekt pre realizáciu stavby), Pezinok
 • Projekt obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Vodárenská 80,82 v Piešťanoch
 • a iné
ROK 2018  (len väčšieho charakteru)
 
 • Projekt kompletnej obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Mikszátha 8,9; Šahy
 • Projekt obnovy výrobnej haly, (Projekt pre stavebné povolenie), Keksáreň, Piešťany
 • Statický návrh a posúdenie dreveného krovu - Veľké Orvište
 • Statické posúdenie žeriavu, Vertiv, Nové Mesto nad Váhom
 • Statické posúdenie presunu oceľovej konštrukcie - prístrešku, Vertiv, Nové Mesto nad Váhom
 • Návrh a posúdenie dreveného prístrešku - Sokolovce, (Projekt pre stavebné povolenie)
 • a iné
ROK 2019  (len väčšieho charakteru)
 
 • Rekonštrukcia oceľovej haly, Kľačany,  (Projekt pre realizáciu stavby)
 • Návrh a posúdenie oceľovej haly - Kompostáreň v Piešťanoch, (Projekt pre realizáciu stavby)
 • Návrh a rekonštrukcia vstupného schodiska - Dom Umenia v Piešťanoch
 • Rekonštrukcia objektu MŠ Považská v Piešťanoch, (Projekt pre stavebné povolenie)
 • Projekt kompletnej obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Winterova 12 v Piešťanoch
 • Oceľová konštrukcia, prestrešenie tribúny - Dolná Streda, (Projekt pre realizáciu stavby)
 • Projekt statiky, penzión s reštauráciou a welnessom, Lošonec, (Projekt pre realizáciu stavby)
 • Projekt rekonštrukcie detského ihriska „Inčučuna“ v Piešťanoch, (Projekt pre stavebné povolenie)
 • a iné
ROK 2020  (len väčšieho charakteru)
 
 • Projekt kompletnej obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Bernolaková 35, Vrbové
 • Obnova objektu základnej školy (Projekt pre realizáciu stavby), XI. ZŠ, E.F.Scherera 40 v Piešťanoch
 • Statické posúdenie jestvujúceho dreveného krovu na objekte kostola - Ardanovce
 • Statické posúdenie a návrh rekonštrukcie jestvujúcej oceľovej haly (Projekt pre stavebné povolenie) - Dental, Piešťany
 • Návrh a posúdenie oceľovej predsadenej oceľovej konštrukcie - vstupný portál (Projekt pre realizáciu stavby, dielenská dokumentácia) - DT Výhybkáreň, Nové Mesto nad Váhom
 • Skutkové zameranie, skreslenie objektu MŠ Valová, rekonštrukcia sociálnych zariadení - Piešťany
 • Sklobetónová stena v objekte ZŠ M.R.Štefánika v Piešťanoch - Projekt pre realizáciu stavby
 • a iné
ROK 2021 (len väčšieho charakteru)
 
 • Drevený prístrešok pre dve autá (Projekt pre realizáciu stavby) - Piešťany
 • Zmena oceľového stĺpa žeriavovej dráhy (Projekt pre realizáciu stavby) - Nove Mesto nad Váhom
 • Obvodová nosná oceľová konštrukcia výrobnej haly (Projekt pre realizáciu stavby, dielenská dokumentácia) - NM
 • Statický posúdenie a návrh opráv pre novostavbu rodinného domu (Projekt pre realizáciu stavby) - Radošina
 • Projekt výdajne jedál (Projekt pre realizáciu stavby) - Piešťany
 • Statické zhodnotenie poľnohospodárskeho objektu - Leopoldov
 • Projekt rodinného domu - (Projekt pre realizáciu stavby) - Prietrž
 • Návrh a posúdenie oporného múra - (Projekt pre realizáciu stavby) - Šípkové
 • Rekonštrukcia lódžie a balkónov na bytovom dome - (Projekt pre stavebné povolenie) - Piešťany
 • Projekt kompletnej obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Sv. Štefana 16 v Piešťanoch
 • Projekt kompletnej obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), E.F. Scherera 9-13 v Piešťanoch
 • Projekt obnovy bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Mateja Bela 8,10,12 v Piešťanoch
 • Projekt novostavby bytového domu (Projekt pre stavebné povolenie), Radošina / časť Bzince
 • Obnova objektu základnej školy (Projekt pre realizáciu stavby), XI. ZŠ, E.F.Scherera 40 v Piešťanoch
 • a iné