Poskytujeme kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne.
 

TYPY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

  • projekty pre územné rozhodnutie - DUR
  • projekty pre stavebné povolenie - DSP
  • projekty pre realizáciu stavby - DRS
  • projekty skutočného vyhotovenia stavby - DSV
  • dielenská dokumentácia