Projektová dokumentácia

Poskytujeme kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne.

 

TYPY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

  • projekty pre územné rozhodnutie
  • projekty pre stavebné povolenie
  • realizačné projekty
  • projekty skutočného vyhotovenia stavby