Realizačná činnosť

ROK 2016 (len väčšieho charakteru)

 • Rekonštrukcia MŠ, 8.Mája, 921 01 Piešťany - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (Plastové okná,dvere, tieniaca technika)
 • Rekonštrukcia MŠ, Ružová č.2, 921 01 Piešťany - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (Plastové okná,dvere, tieniaca technika)

 • Zateplenie rodinného domu na ul. Južná v Piešťanoch certifikovaným systémom BAUMIT, výmena okien a dverí

 • Rekonštrukcia bytu na ul. Andreja Hlinku v Piešťanoch - zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu ( Plastové okná, tieniaca technika )
 • Rekonštrukcia MŠ na ul. Javorová v Piešťanoch - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ( Plastové okná, dvere, rampa, tieniaca technika )
 • Rekonštrukcia bytu na ul. Lipová v Piešťanoch - zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu ( Plastové okná, tieniaca technika )
 • Rekonštrukcia balkónov na bytovom dome, celková sanácia balkónových dosiek podľa certifikovaného systému BAUMIT - Staničná ulica v Piešťanoch
 • Výmena okien a dverí v rodinnom dome na ul. Rastislavová v Piešťanoch - zlepšenie energetickej hospodárnosti domu
 • Rekonštrukcia svetlíka v materskej škôlke na ul. 8.mája v Piešťanoch, zateplenie certifikovaným systémom BAUMIT, výmena okien
 • Kompletná rekonštrukcia bytu na ulici Winterova v Piešťanoch
 • Kompletná rekonštrukcia bytu na ulici Teplická v Piešťanoch
 • Rekonštrukcia materského centra Úsmev v Piešťanoch, výmena vchodvých dverí, vybudovanie bezbariérového prístupu (betónové potery, nájazdová rampa), rekonštrukcia sociálneho zariadenia

ROK 2017-2021 sa pripravuje