O nás

Sme projekčná, inžinierska a realizačná firma, ktorá vznikla v roku 2016. Jej zakladateľom, konateľ Ing. Milan Ondrejka sa po skúsenostiach v oblasti projektovania, navrhovania nosných konštrukcií stavieb ako aj riadenia projektov a samotnej stavebnej realizácií, rozhodol zaloziť firmu STATIKSTAV s.r.o.

Firma ako hospodársky subjekt je zapísaná v informačnom systéme úradu pre verejné obstarávanie.

www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/40311?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=50223038&nazov=&obec=®istracneCislo=

Firma je partnerom verejného sektora

https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/27601

 

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Poskytnutie precíznych, kvalitných a cenovo efektívnych služieb je alfou a omegou našej spoločnosti. Našim klientom zaručujeme individuálny prístup a zároveň maximálne flexibilné riešenie na pokrytie všetkých jeho požiadaviek. Stabilitu pilierov politiky kvality garantujú pevné základy:

  • zabezpečenie komplexného, dlhodobého a úspešného rozvoja vo všetkých poskytovaných službách,
  • získanie trvalej dôvery a spokojnosti zákazníkov a tým upevnenie nášho postavenia na trhu,
  • zabezpečenie kvalitných služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi,
  • starostlivosť a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci,
  • vytváranie priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, optimalizácia pracovných procesov s pozitívnym ekonomickým efektom,
  • systematické vzdelávanie zamestnancov a tým zabezpečenie ich profesionálneho rastu.