Projekčná a stavebná firma STATIKSTAV s.r.o. ponúka kompletnú projekčnú činnosť a realizáciu stavieb.

Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie. Poskytujeme všetky potrebné profesie k vypracovaniu kompletnej projektovej dokumentácie. Architektúra, statické posúdenie, zdravotechnika, vykurovanie, protipožiarna bezpečnosť stavby, tepelnotechnické a energetické posúdenie stavby, elektroinštalácia, vzduchotechnika, rozpočty a iné.

Zameriavame sa na stavebné práce v komplexnom rozsahu. Hlavným predmetom našej stavebnej činnosti je rekonštrukcia bytových domov, bytov a občianskych stavieb, výstavba priemyselných stavieb, zatepľovanie a rekonštrukcie stavieb. Stavebná firma STATIKSTAV s.r.o. má za cieľ poskytnúť komplexné služby od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie inžinierskych činností až po realizáciu stavby na kľúč.

Sme schopný zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.