Vítajte na stránkach firmy STATIKSTAV

Projekčná a stavebná firma STATIKSTAV s.r.o. ponúka kompletnú projekčnú činnosť a realizáciu stavieb.

Vypracovávanie projektovej dokumentácie STATIKY pre stavebné konanie, projektovej dokumentácie pre realizáciu, návrh nosných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb, vypracovávanie statických posudkov. Jedná sa o preukázanie stability budovy, návrh a posúdenie únosnosti nosných konštrukcií vyrobených zo železobetónu, ocele, dreva, prípadne murovaných z keramického staviva. Vypracujeme návrh a statické výpočty. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie.

Zameriavame sa na stavebné práce v komplexnom rozsahu. Hlavným predmetom našej stavebnej činnosti je rekonštrukcia bytových domov, bytov a občianskych stavieb, výstavba priemyselných stavieb, zatepľovanie a rekonštrukcie stavieb. Stavebná firma STATIKSTAV s.r.o. má za cieľ poskytnúť komplexné služby od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie inžinierskych činností až po realizáciu stavby na kľúč.

Trend rastúcich cien energií a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov vyžadujú efektívnu energetickú hospodárnosť budov , ktorej koncept je v dnešnej dobe nutné nastaviť už v samotnom investičnom zámere.  Prevádzková náročnosť  sa stáva dôležitou charakteristikou budov ovplyvňujúca ich využitie a trhovú hodnotu. Energetická náročnosť budov a jej znižovanie (energetický audit budovy, energetická certifikácia budovy) sú dôležitou problematikou, ktorej riešenie zabezpečujeme priamo interným tímom.

Sme schopný zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontaktujte nás